Karta pobytu – wszystko, co musisz wiedzieć

mężczyzna trzymający w dłoni kartę pobytu

Osoby spoza Unii Europejskiej, które chcą podjąć w Polsce legalną pracę lub zapisać się na studia muszą zainteresować się kartą pobytu, która jest niezbędnym dokumentem dla każdego cudzoziemca

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument upoważniający cudzoziemca do pobytu na terytorium państwa, które wydało tę kartę. Jest to dokument, który stwierdza legalność pobytu cudzoziemca i zawiera informacje dotyczące jego personalnych danych, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, a także okres ważności karty pobytu. Karta pobytu to niezbędny dokument, który upoważnia cudzoziemców do podjęcia legalnej pracy na terenie Polski.

Jak uzyskać kartę pobytu?

Aby złożyć wniosek o kartę pobytu, należy spełnić określone warunki. Musisz wiedzieć, że:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski;
 2. Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 3. Zostaną od Ciebie pobrane odciski palca w celu wydania karty pobytu;
 4. Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w xerokopii razem z oryginałami do wglądu;
 5. Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Podstawowe kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać kartę pobytu:

 1. Przed złożeniem wniosku o kartę pobytu, należy ustalić, na jakiej podstawie chcesz uzyskać kartę pobytu. Może to być na przykład w celu pracy, studiów, pobytu z rodziną lub z innych powodów.
 2. Zbierz wymagane dokumenty — następnie należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty, w tym:
  • dowód tożsamości
  • dokument potwierdzający cel pobytu
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych
  • ubezpieczenie zdrowotne i inne, w zależności od indywidualnej sytuacji.
 3. Złóż wniosek — wypełnij wniosek o wydanie karty pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, w którym mieszka się lub przebywa. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 4. Opłać opłatę skarbową — po złożeniu wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości.
 5. Oczekuj na decyzję — po złożeniu wniosku urząd będzie rozpatrywał aplikację i podejmie decyzję o wydaniu lub odmowie wydania karty pobytu.
 6. Odbierz kartę pobytu — jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy udać się do urzędu i odebrać kartę pobytu.

Warto pamiętać, że proces uzyskania karty pobytu może być czasochłonny i skomplikowany. W razie wątpliwości lub problemów warto skonsultować się z prawnikiem albo doradcą ds. imigracji.

Terminy

Terminy i opłaty związane z kartą pobytu w Polsce różnią się w zależności od celu pobytu, a także od indywidualnej sytuacji aplikanta. Co do zasady urząd ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku o wydanie karty pobytu. Trzeba mieć na uwadze, że obecnie ze względu na przyjazd do Polski dużej ilości obywateli Ukrainy wnioski o kartę są rozpatrywane w terminach 3-6 miesięcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, karta pobytu jest zwykle gotowa do odbioru w ciągu 1-2 tygodni.

Opłaty

W momencie złożenia wniosku o wydanie karty pobytu bądź jej przedłużenie, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości:

 1. 340 złotych, w przypadku osób składających wniosek w celu kształcenia się na uczelniach wyższych;
 2. 440 złotych, w przypadku osób składających wniosek w celu podjęcia pracy

Oraz 100 zł w momencie odbioru karty (do 28 lipca 2022 ta kwota wynosiła 50 zł).

Wniosek o kartę pobytu – wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o kartę pobytu, wymagane jest także złożenie stosownych dokumentów. Te różnią się od siebie ze względu na osobę, która te dokumenty składa. Wyróżniamy różne zestawy dokumentów, dla cudzoziemców starających się o edukację na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, absolwentów uczelni wyższych oraz osób starających się o pracę.

Jakie są zalety posiadania Karty Pobytu?

Karta pobytu wiąże się z wieloma zaletami, nie tylko z tak oczywistymi, jak praca, czy edukacja. Dzięki karcie pobytu mamy możliwość swobodnego przemieszczania się po strefie Schengen, wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z i do Ukrainy (*w przypadku kobiet). Karta pobytu daje nam także prawo do korzystania z wszelkiego rodzaju usług publicznych.

Jak przedłużyć Kartę Pobytu?

Karta Pobytu ważna jest zazwyczaj przez okres jednego roku i może zostać przedłużona. Aby przedłużyć Kartę Pobytu, konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie pobytu na terytorium Polski na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Wymagane dokumenty są podobne do tych, które były potrzebne do uzyskania Karty Pobytu, ale konieczne jest również przedstawienie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub aktualne
zaświadczenie z uczelni. Proces przedłużania trwa około 30 dni, a koszt przedłużenia wynosi około 340 zł.

Jak zakończyć posiadanie Karty Pobytu?

Posiadanie Karty Pobytu można zakończyć na kilka sposobów. Można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub trwały, jeśli spełnia się odpowiednie wymagania. Innym sposobem jest opuszczenie Polski i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt na terytorium innego kraju UE.

W przypadku zmiany pracodawcy lub utraty pracy karta wygasa po upływie okresu w niej określonego, ale nie wcześniej niż w momencie zgłoszenia przez cudzoziemca, że nie pracuje już u danego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że cudzoziemiec po zmianie pracodawcy ma tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu. W przypadku braku zgłoszenia przy następnym wniosku o przedłużenie pobytu cudzoziemiec może otrzymać decyzję odmowną. Warto zauważyć, że karta pobytu zawsze jest związana z pracodawcą.

Podsumowanie

Posiadanie Karty Pobytu jest bardzo ważne dla cudzoziemców, którzy chcą legalnie przebywać i pracować w Polsce. Umożliwia ona swobodne przemieszczanie się po strefie Schengen, wielokrotny wjazd i wyjazd z i do Ukrainy, legalną pracę oraz korzystanie z usług publicznych. Ważne jest, aby pamiętać o wymaganiach formalnych oraz terminach i opłatach związanych z uzyskaniem i przedłużeniem Karty Pobytu. W przypadku braku przedłużenia lub zakończenia posiadania Karty Pobytu mogą wystąpić konsekwencje prawne, dlatego warto przestrzegać obowiązujących przepisów i zgłaszać zmiany w swoim statusie imigracyjnym w odpowiednim terminie.


Potrzebujesz karty pobytu? Z przyjemnością Ci pomożemy!

Udostępnij :
This site is registered on wpml.org as a development site.